NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ


I. Câu hỏi chung:
1. Hiện nay, Việt Nam cấp thị thực điện tử (TTĐT) cho công dân những nước nào? 
- Hiện nay, Việt Nam đang thí điểm cấp TTĐT cho công dân 80 nước (trích Phụ lục I– Nghị định 07/NĐ-CP).

2. Thời hạn giải quyết cấp TTĐT là bao lâu?
- Cục quản lý Xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời về việc cấp TTĐT tại trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp TTĐT và phí cấp TTĐT.

3. TTĐT có thời hạn bao lâu?
- TTĐT có thời hạn không quá 30 ngày, giá trị nhập cảnh 1 lần.

4. Hộ chiếu của tôi thời hạn tối thiểu là bao lâu để được xét duyệt cấp thị thực điện tử? 
- Theo qui định của pháp luật Việt Nam, thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày. Do đó, khi đề nghị cấp TTĐT, cần đảm bảo TTĐT sẽ được cấp có thời hạn ngắn hơn thời hạn hộ chiếu của bạn ít nhất là 30 ngày.

5.  Làm thế nào để tôi kiểm tra kết quả TTĐT?
- Bạn cần truy cập trang: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/tra-cuu-ho-so
- Sau đó, bạn cần nhập các thông tin sau: mã hồ sơ điện tử , email, và ngày tháng năm sinh theo hướng dẫn để kiểm tra kết quả.
* Lưu ý: - Mã hồ sơ điện tử cần được lưu lại để kiểm tra kết quả và in TTĐT
    - Chúng tôi sẽ không gửi e-mail trả lời bạn về kết quả cấp TTĐT. 

6. Nếu tôi có vướng mắc liên quan đến thị thực điện tử thì tôi làm thế nào?
Bạn có thể làm theo 01 trong 02 cách sau:
- Gửi trực tiếp câu hỏi của bạn trong phần Hỗ trợ: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/lien-he

- Tham khảo thông tin trong phần “Những câu hỏi thường gặp” trên Trang cấp thị thực điện tử.

II. Thủ tục cấp TTĐT
1. Nếu tôi muốn ở lâu hơn thời hạn của TTĐT thì tôi cần làm gì?
- Sau khi nhập cảnh bằng TTĐT, bạn có thể thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam để được bảo lãnh làm thủ tục  đề nghị cấp thị thực mới tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo qui định tại Khoản 1 điều 16 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.

2. Cá nhân người Việt Nam có được đề nghị cấp TTĐT cho NNN không?
- Cá nhân không được đề nghị cấp TTĐT cho NNN.  NNN cần trực tiếp đề nghị hoặc thông qua cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đề nghị cấp TTĐT.

3. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh bằng TTĐT thì cần những thủ tục gì?
Cơ quan, tổ chức cần thực hiện các bước sau:
- Đăng kí tài khoản TTĐT theo Mẫu số 03 và đăng kí sử dụng bút kí điện tử.
- Nhập các thông tin của khách, kí vào đơn đề nghị bằng bút kí điện tử đã đăng kí và nộp phí cấp thị thực.
* Lưu ý: Mã hồ sơ điện tử cần được lưu lại để kiểm tra kết quả và in TTĐT.  

4. Tôi là đại diện hãng hàng không X, tôi có thể khai thác thông tin hành khách sử dụng TTĐT trên chuyến bay của hãng tôi đến Việt Nam được không? Bằng cách nào?
- Bạn có thể khai thác thông tin của hành khách sử dụng TTĐT trên chuyến bay của hãng bạn đến Việt Nam. Để khai thác thông tin, hãng hàng không của bạn cần đăng kí tài khoản điện tử theo Mẫu số 03, sau đó sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập và kiểm tra thông tin về TTĐT của khách.    

III. Cách thức khai tờ khai
1. Tôi phải tải ảnh như thế nào cho hợp lệ?

- Ảnh chân dung: bạn phải đăng ảnh mặt chân dung của mình, cỡ 4x6, mặt nhìn thẳng, không đeo kính.
- Ảnh trang nhân thân hộ chiếu: bạn phải đăng đầy đủ ảnh cả trang nhân thân (gồm thông tin ảnh, thông tin nhân thân và dòng ICAO).

2. Nếu tên tôi quá dài hoặc có ký tự đặc biệt thì tôi phải khai như thế nào?
- Bạn cần khai đúng thông tin họ tên như dòng ICAO trong trang nhân thân hộ chiếu.

3. Tôi có bắt buộc phải nhập đầy đủ thông tin trong đơn đề nghị cấp TTĐT không?
- Có. Bạn phải nhập đầy đủ thông tin trong đơn đề nghị theo qui định.

III. Phí thị thực:
1. Phí cấp TTĐT hiện nay là bao nhiêu? 
- Hiện nay phí cấp TTĐT là 25 USD.

2. Thanh toán phí TTĐT bằng hình thức nào?
- Phí cấp TTĐT được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Theo đó, người đăng kí  lựa chọn 01 trong 04 hình thức thanh toán đã được liệt kê trên trang thông tin cấp TTĐT, sau đó nhập các thông tin thanh toán theo yêu cầu và chọn “Thanh toán” để hoàn tất.

3. Nếu tôi không được chấp thuận cấp TTĐT hoặc không sử dụng TTĐT thì tôi có được hoàn lại phí cấp TTĐT không?
- Không. Bạn không được hoàn phí cấp TTĐT nếu không được chấp thuận cấp TTĐT hoặc không sử dụng TTĐT.

IV. Nhập cảnh, xuất cảnh bằng TTĐT
1. Những cửa khẩu nào cho phép sử dụng thị thực điện tử để nhập cảnh và xuất cảnh?

- Thị thực điện tử được sử dụng để nhập cảnh, xuất cảnh qua 33 cửa khẩu quốc tế.  
Bạn có thể truy cập vào trang thông tin cấp thị thực điện tử để biết thêm điều này.


2. Khi nhập cảnh bằng TTĐT, tôi có cần làm thủ tục gì ở cửa khẩu không?
- Bạn phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị và bản in TTĐT với kiểm soát viên tại cửa khẩu để được xem xét giải quyết nhập cảnh.

3. Tôi có cần phải nhập cảnh đúng ngày đã khai trong tờ khai không?
- Không. Bạn có thể nhập cảnh bất kỳ ngày nào trong thời hạn được ghi trên TTĐT.

4. Tôi có được nhập cảnh trước thời hạn hoặc sau thời hạn của TTĐT không?
- Không. Bạn không được nhập cảnh trước hoặc sau thời hạn ghi trên thị thực.

5. Nếu tôi đã được cấp TTĐT nhưng tôi muốn vào sớm hơn thời hạn ghi trên TTĐT thì tôi phải làm thế nào? 
- Bạn cần làm đơn đề nghị cấp TTĐT mới để được giải quyết nhập cảnh. Khi TTĐT mới được cấp, TTĐT cũ sẽ không còn giá trị.