Thông tin cá nhân bảo lãnh
Họ và tên *
Giới tính *
Ngày sinh *
Quốc tịch *
Quốc tịch gốc
Số giấy tờ (Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu) *

Loại giấy tờ *
Nghề nghiệp
Nơi làm việc
Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam *
Thuộc tỉnh thành *
Số điện thoại *
Email

Thông tin đề nghị
Ngày đề nghị *
Chương trình hoạt động *
Địa chỉ khách dự kiến tạm trú ở Việt Nam *
Thuộc tỉnh thành *
Nhận công văn trả lời giấy
Lý do nhận thị thực tại cửa khẩu
Danh sách khách xin bảo lãnh

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật
Mã xác nhận