A.Hướng dẫn tổ chức chưa có tài khoản khai thông tin Xét duyệt nhập cảnh.

Bước 1. Truy cập vào link https://xuatnhapcanh.gov.vn hoặc https://immigration.gov.vn bằng các trình duyệt web thông dụng và click vào phần Mời, bảo lãnh nhập cảnh như hình dưới.

Bước 2: Trên màn hình trang chủ bảo lãnh nhập cảnh, nhấn vào link “Vào đây” hoặc click vào mục “Cơ quan tổ chức bảo lãnh trong nước”.

Bước 3: Màn hình hướng dẫn dành cơ quan tổ chức không đăng ký tài khoản, chọn xác nhận và nhấn vào nút “Chuyển tiếp”.

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ các thông tin công văn (các mục * là bắt buộc nhập)

Bước 6: Chọn chức năng thêm khách, nhập đầy đủ các thông tin  khách và lưu.

Chú ý : nhấn vào nút Lưu và nhập người mới -> sẽ mở ra màn hình nhập thông tin khách tiếp theo

Bước 7:  In công văn : Chọn “Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật", nhập mã xác nhận và thực hiện in công văn.

 

  • Mẫu công văn đề nghị

 

B.Hướng dẫn tổ chức không tài khoản tra cứu thông tin XDNC.

Bước 1: Màn hình trang chủ, chọn mục “Tra cứu hồ sơ>> mời, bảo lãnh nhập cảnh”

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu mã số hồ sơ, số điện thoại và mã xác nhận rồi thực hiện tra cứu.

Bước 3 : Kết quả giải quyết hồ sơ bảo lãnh nhập cảnh  hiển thị như bên dưới thể hiện các thông tin về trạng thái hồ sơ, ngày tiếp nhận (nếu đã tiếp nhận, ngày trả kết quả nếu đã trả kết quả)

  • Trường hợp công văn chưa nộp, người dùng có thể chỉnh sửa hồ sơ

  • Trường hợp công văn đã nộp, vui lòng chờ kết quả

  • Trường hợp công văn đã xử lý, người dùng có thể download công văn trả lời, thông tin được duyệt của từng khách và công điện (nếu khách đề nghị cấp thị thực ở Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  • Mẫu công văn trả lời

  • Mẫu công điện gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  • Mẫu thông tin chi tiết khách