Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ sau:

  1. Cấp thị thực điện tử
  2. Mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua giao dịch điện tử
  3. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài
  4. Cấp thẻ ABTC
  5. Cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam